Aanmelden als professional

Bent u een professional? Als leden worden toegelaten gewone leden, buitengewone leden en aspirant-leden van de NVOG. Ook overige artsen of arts-assistenten en verpleegkundige menopauzespecialisten van de VVOC kunnen lid worden. De contributie bedraagt €50 per kalenderjaar. Voor AIOS is het lidmaatschap gratis. DMS symposia zijn gratis toegankelijk voor leden, evenals toegang tot leden deel website.

De aanmelding en de facturering verlopen via de NVOG (www.nvog.nl). Als de NVOG uw lidmaatschap heeft bevestigd, dan kunt u hier een account aanmaken en zullen wij dit goedkeuren.