Femi Janse

Mijn naam is Femi Janse. Ik ben werkzaam als gynaecoloog in Rijnstate te Arnhem. Mijn geneeskunde opleiding heb ik in het UMC Utrecht gedaan. Al tijdens deze studie ben ik actief betrokken geraakt bij wetenschappelijk onderzoek naar premature ovariële insufficiëntie en raakte ik in toenemende mate geïnteresseerd in de overgang, resulterend in een afgeronde promotie. Nadien heb ik de specialisatie tot gynaecoloog in cluster Utrecht gedaan, waarbij ik een differentiatie menopauze heb gedaan.

Sinds 2018 ben ik bestuurslid van de DMS en beheer ik de redactieraad. In 2022 is de nieuwe site online gekomen waarmee we beogen om zoveel mogelijk zorgverleners te bereiken. Samen met de andere leden  van de DMS zet ik mij in om menopauze op de kaart te zetten in Nederland.

Ik vind het van groot belang om meer kennis te bevorderen over menopauze. Mijns inziens hebben vrouwen zelf hier recht op én verdienen ze het om hierin geholpen te worden door goed geschoolde professionals. Het is belangrijk om ook de maatschappelijke thema’s die gemoeid zijn met de overgang actief te bespreken. In de spreekkamer streef ik er naar om patiënten optimaal te informeren over deze periode en samen met hen de beste keuzes te maken  voor hun gezondheid en welzijn.

DSC04122-26