Neurokinine 3 (NK3)-receptorantagonist 

We krijgen veel vragen bij de DMS om meer informatie over de beschikbaarheid en het voorschrijven van Fezolinetant. Dit is een niet-hormonale selectieve neurokinine (NK3)-receptorantagonist die de balans in de neuronale activiteit in het thermoregulatiecentrum herstelt. Fezolinetant (tablet 45 mg 1dd1) is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige vasomotorische symptomen geassocieerd met de peri -en postmenopauze Het is bij 63% van de vrouwen effectief en daarmee een goede aanvulling van behandelopties, maar geen vervanging van hormoontherapie op andere oestrogeengerelateerde klachten. 

Wetenschappelijke informatie over werkingsmechanisme en behandeleffecten is te vinden via: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=fezolinetant&filter=datesearch.y_5 

Beschikbaarheid

Vanaf 1 april. Alle apotheken kunnen dit middel via de groothandel bestellen. 

Zowel de gynaecoloog als de huisarts mogen voorschrijven. Echter is het middel nog geen onderdeel van de NHG standaard of NVOG Richtlijn https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/de-overgangStartpagina – Management rondom menopauze – Richtlijn – Richtlijnendatabase

Meer informatie: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/fezolinetant

Kosten: 

Fezolinetant wordt nog niet vergoed door de zorgverzekeraars. Het eerste voorschrift inclusief receptkosten bedraagt circa 75 euro. Dit kan via terugbetalingsregeling vergoed worden door de fabrikant, hetzij via de apotheek, hetzij via de website: www.terugbetaalregeling.nl  De volgende kosten bedragen circa 55 euro per maand.   

Borstkanker en andere oncologie: 

De neurokinine 3 (NK3)-receptorantagonist wordt nog niet geadviseerd voor vrouwen onder oncologische behandeling. Na oncologische behandeling adviseert Farmaco Therapeutisch Kompas: “Maak een baten/risicoafweging per individu voor het gebruik bij vrouwen die eerder borstkanker of andere oestrogeenafhankelijke maligniteiten hadden en die geen oncologische behandeling meer ondergaan. “ De arts dient bij voorschrift patiënte te informeren dat dit niet is onderzocht. Uitkomsten van studies waarin ook patiënten met een oncologische voorgeschiedenis zijn opgenomen, zijn nog niet beschikbaar. 

Het gebruik van Fezolinetant bij vrouwen met een contra-indicatie voor HST wordt nog onderzocht.

CYP1A2

Gelijktijdig gebruik van matige of krachtige CYP1A2-remmers (bv. ethinylestradiolbevattende anticonceptiva en fluvoxamine, maar ook sommige psychofarmaca) is gecontra-indiceerd. Gelijktijdig gebruik van hormoonsuppletietherapie (HST) is niet onderzocht en wordt afgeraden. Bij twijfel over interacties overlegt u met uw apotheker.

Leeftijd

Gebruik bij vrouwen boven de 65 jaar is niet onderzocht.

Praktische handleiding HST

Een update van de Praktische Handleiding Hormoonsuppletietherapie is gemaakt en gepubliceerd: https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/23516/Praktische%20handleiding%20HST.pdfHierin zijn alle nieuwe middelen zoals bijvoorbeeld het tablet met estradiol en progesteron, maar ook de niet hormonale geregistreerde medicatie, opgenomen 

Bijwerkingen

Indien bijwerkingen optreden, zoals gebruikelijk graag melden door patiënt of zorgverlener via: https://meldformulier.lareb.nl/Forms/reportform 

Advies follow-up

Conform de fase 3 studies follow up 4 weken na starten. Definitieve evaluatie na 12 maanden, waarna jaarlijkse controle. Ten aanzien van duur van gebruik is in de beschikbaar gestelde informatie geen maximum aangegeven en in studies tot 12 maanden veilig gebleken. Verdere follow-up volgt uit nog lopende studies.