Save the date!! DMS symposium 26 oktober 2018

Save the date!

Op 26 oktober 2018 zal er weer een Symposium zijn van de Dutch Menopause Society. Wereldmenopauzedag staat dit jaar in het teken van “sexual well being after menopause” dus uiteraard aandacht voor dit onderwerp. Verder zal ook het maatschappelijk belang van de menopauze aan bod komen en hebben we onder andere als gastspreker professor Herman de Pypere, voorzitter van de Belgische Menopauze Society, met de nieuwste resultaten van onderzoek naar hart-en vaatziekten en de menopauze.

Programma zal over enkele weken te vinden zijn op de website van DMS: www.demenopauzespecialist.nl

Net als vorig jaar hopen we weer op een interessant programma en een grote opkomst!

Voor leden is het symposium gratis toegankelijk na inschrijving. 

Noteer alvast de datum in uw agenda!!

Alvast een goede zomer gewenst, 

namens het Bestuur DMS, 

Dorenda van Dijken