Update: praktische handleiding hormoonsuppletietherapie (HST)

De richtlijnwerkgroep Menopauze Management van de NVOG heeft samen met de DMS een update van de praktische handleiding hormoonsuppletietherapie opgesteld. Zie bijlage!